برای دانلود رایگان کتاب محبوب فن بیان فرم زیر را پر کنید و بلافاصله دانلود کنید:

همچنین اگر نیاز دارید بیشتر بر روی فن بیان خود کار کنید و به طور جدید نحوه بیان خود را متحول کنید تا در زندگی خود تغییر حاصل کنید، محصول فوق العاده آموزش غیر حضوری فن بیان را دانلود کنید

در کتاب فن بیان بر روی موارد زیر کار کرده ام:

  • نحوه تنفس صحیح
  • تلفظ صحیح تمامی حروف
  • بازی با کلام و انواع مدولاسیونها مربوط به آن
  • آکسانها و تاکید درست بر روی واژگان صحیح
  • مکثها: مکث درست در جای درست خودش و به میزان درست
  • حذف لحنهای نامناسب و لهجه های نادرست از صدا
  • صداسازی: جای درست صدای ما کجاست و ایجاد صدای دلنشین
  • مدولاسیون و بالا و پایین کردن صدا برای جلوگیری از یکنواختی و خسته کننده بودن کلام
  • کنترل اضطراب، ترس و شهامت در حین ارایه و سخنرانی و یا حتی صحبت در پای تلفن
  • تمرین روزانه؛ رکوردها ی روزانه؛ تمرین جلوی آینه.

می باشد. درست است پیچیدگی زیادی دارد اما میتوان با تمرین درست و ادامه مستمر تمرینات به نتایج شگفت انگیزی رسید. من با مجموعه درسهای رایگانی که برای شما فراهم آورده ام این راه را برای شما هموار و ساده ساخته ام.