تست تله رهاشدگی

نتایج و تفسیر آن‌ها این آزمون نوعی پیش آزمایی و گمانه‌زنی است برای آشنایی با تله‌ رهاشدگی است. درصورتی‌که درنتیجه این آزمون و آشنایی با تله‌های زندگی به این نتیجه رسیدید که احتمالاً در یکی…