۱۱ جمله انگیزشی برای شروع یک روز پرانرژی (سری دوم)

جملات انگیزشی سری دوم

در این نوشته ما سری دوم ۱۱ جمله انگیزشی را با هم میخوانیم. سری اول این نوشته ها را حتما در اینجا بخوانید. انگیزه برای موفقیت امری بسیار ضروری است. افکارِ ما با هدایت کردن رفتار…

جملات انگیزشی برای شروع یک روز پرانرژی؛ ۲۵ جمله‌ (سری اول)

جملات انگیزشی سری اول

ما اگر مراقب افکارمان باشیم میتوانیم به خودمان امید و انگیزه بدهیم. انگیزه برای موفقیت امری بسیار ضروری است. افکارِ ما با هدایت کردن رفتار و احساسات‌مان، تحقق می‌یابند. خواندن آن دسته از جملات انگیزشی…