مهارت های فن بیان در ارتباط با مشتری

فن بیان در ارتباط با مشتری

مهارت های فن بیان در ارتباط با مشتری دنیای امروز، دنیای پر از رقابت شده است. شما اگر می خواهید از رقیبان خود عقب نمانید و پیشرفته تر از آن ها باشید باید از قدرت…

اهمیت ارتباط چشمی در فن بیان

یکی از موثرترین راههای برقراری ارتباط، ارتباط چشمی است. اما در جمع های کوچک می شود با همه ارتباط چشمی برقرار کرد اما جمع های بزرگتر چی؟ اگر کمی خوش شانس باشید حتی در یک…

تقویت فن بیان

فن بیان را داشتن توانایی صحبت کردن می توان تعریف کرد. تقویت فن بیان، در حقیقت انتخاب رویکردهایی در برای برقراری ارتباط با دیگران است. این ارتباط ممکن است نوشتاری، گفتاری و حتی دیداری و…

نقش فن بیان در رشد سازمان ها

یک تحقیق فوق‌العاده جالب می‌خواندم که در آن مطرح‌شده بود که سازمان هایی که دارای ارتباطات قوی و اصولی هستند، ۱۱۳ بار بیشتر از سازمان‌های دیگر احتمال دارد که به سطوح بالای سودآوری و بهره‌وری…

فن بیان در محل کار

فن بیان خوب در محیط کار از نیازهای ضروری در جامعه امروزی است و مزیت رقابتی ما محسوب می‌شود. فردی که حرفه‌ای صحبت می‌کند و دارای مهارت‌های کلامی است خیلی زود در محل کار موردتوجه…

فن بیان چیست؟ و چگونه از آن بیشترین بهره را ببریم؟

می توانیم توانایی صحبت کردن را فن بیان بنامیم . فن بیان خوب یک مهارت است که با تمرین و ممارست می توانید از آن برخوردار شوید. فن بیان، در حقیقت انتخاب رویکرد ما برای…